یارانه ی هر فرد 45 هزار تومان است.
با این مبلغ میتوان هر سه جلد کتاب بیشعوری (خاویر کرمنت) بعلاوه کتاب دوقرن سکوت (عبدالحسین زرین کوب) را خریداری کنید.
شما میتوانید با پول سه کیلو ماست یک جلد کتاب فلسفی مثل "چنین گفت زرتشت"(نیچه) و با پول دو کیلو ماست "اگزیستانسیالیسم"(سارتر) را تهیه کنید.
شما میتوانید 5هزار تومن از پول لوازم آرایشی خودرا برای خرید کتاب ترانه های خیام(صادق هدایت) کنار بگذارید و هم از ادبیات و هم از فلسفه ای که در آن موج میزند استفاده کنید.
آیا میدانید شما با پول دوتا آبمیوه میتوانید کتاب ارتجاع مترقی(عبدالکریم سروش) را بخرید؟

بسیار میتوان از این مثالها به کار برد
پس برای عدم مطالعه مشکلات مالی را نمیتوان بهانه کرد زیرا که امروزه میتوان با هزینه ای معادل یک آدامس pdf کتابها را تهیه نمود.

اما مشکل وقت:
هر فرد جوان و میانسال بین 6تا8 ساعت به استراحت و خواب نیاز دارد. اما اغلب ما 9 ساعت میخوابیم و یک ساعت پس از آن را در رختخواب سپری میکنیم.
آیا میدانستید اگر هر شب قبل از خواب 17 دقیقه وقت بگذارید سرانه ی مطالعه ی ایران به ژاپن و اگر 31 دقیقه وقت بگذارید سرانه ی مطالعه ی کشور را به سوئد می رسانید. آیا میدانستید چه رابطه ی محکمی بین مطالعه و سطح فرهنگ جوامع برقرار است؟

حالا که داریم به عید نزدیک میشویم سری به کتابخانه ها هم بزنیم و در کنار نو کردن سال افکارمان را هم گرد گیری کنیم.
 
اگر همین حالا کانال ها و پیج هایی را که جُک قومیتی و جنسیتی منتشر میکنند را ازگوشی خود پاک کنیم و در چند کانال خوب و مفید عضو شویم همزمان چند کار بزرگ را انجام داده ایم:
از نفاق و در نتیجه تجزیه ی کشور جلو گیری میکنیم.
به فرهنگمان کمک میکنیم و نگاه های جنسیتی و تحقیر کننده را از بین میبریم.
به معلومات خودمان می افزاییم و به دیگران انتقال میدهیم.
📚📚📚📚📚