بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم
 

الیاس علیه السلام از پیامبرانی است که هنوز زنده و غایب از نظرهاست. نقل شده: حضرت عزرائیل علیه السلام نزد او رفت تا روحش را قبض کند. الیاس علیه السلام به گریه افتاد.

عزرائیل علیه السلام گفت: آیا گریه می کنی، در حالی که به سوی پروردگارت باز می گردی! الیاس علیه السلام گفت: گریه ام از ترس مرگ نیست، بلکه برای شبهای [طولانی[ زمستان و روزهای [گرم و طولانی] تابستان است که دوستان خدا، در این شبها به عبادت می گذرانند و در این روزها روزه می گیرند و در خدمت خدا هستند و از مناجات با محبوب لذت می برند؛ ولی من از صف آنها جدا شده، اسیر خاک می گردم.

خداوند به الیاس علیه السلام وحی کرد: تو را به خاطر آنکه دوست داری در خدمت ما باشی، تا روز قیامت مهلت دادم تا زنده باشی [و در صف اولیاء خدا مشغول مناجات بمانی].

 

 مجله :مبلغان - مهر و آبان 1385، شماره 83