بسم الله الرحمن الرحیم

اطلاعات کلی راجع به دانشگاه امام صادق (ع) در لینک های زیر موجود است اما آنچه هدف این مطلب است شناخت کمی دقیق تر دانشگاه از دید یک دانشجوی این دانشگاه است.


برای مشاهده ادامه مطلب روی اون  فلش زرد بالا سمت چپ زیر تاریخ کلیک کنید

همانطور که می دانیم لازمه ورود به این دانشگاه علاقه زیاد به دروس عربی و انگلیسی است چرا که در سیاست های کنونی دانشگاه فراگرفتن حداقل دو زبان عربی و انگلیسی برای هر دانشجو الزامی است و اگر شما داوطلب گرامی به این دو زبان علاقه ندارد پس حضور شما در این دانشگاه برای شما زجرآور خواهد بود چون باید حدودا تا پایان تحصیلات خود با زبان عربی و انگلیسی سر و کله بزنید.

یکی دیگر از خصوصیات دانشگاه درس اندیشه اسلامی در چهار ترم است که مجموعه ای از کتب شهید مطهری است و تقریبا باید هفته ای یک کتاب از این مجموعه کتب بخوانید و این سیر مطالعاتی باید چهارچوب عقیدتی شما را شکل دهد.

دیگر مسئله مهم ساعات زیاد کلاسی است بطوری که برای هر واحد درسی که عرفا باید یک ساعت کلاس باشد اما در این دانشگاه برای هر یک واحد درسی حدودا دوساعت کلاس بروید در نتیجه 5 روز کاری هر هفته شما از صبح تا بعدازظهر کلاس درسی شما دایر است و بیشتر اساتید دانشگاه برای حضور و غیاب ارزش زیادی قائل اند و حد مجاز غیبت شما همان سه شانزدهم است.

 

-------------------------------------------------------
اطلاعات کلی دانشگاه:
http://gzn.isu.ac.ir/isu.aspx
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82