زنى به نام "ساره" که وابسته به یکى از قبائل مکه بود، از مکه به مدینه‌ خدمت رسول خدا "ص" آمد، پیامبر "ص" به او فرمود: آیا مسلمان شده‌اى و به اینجا آمده‌اى؟ عرض کرد نه.
فرمود: به عنوان مهاجرت آمده‌اى؟
گفت: نه.
فرمود: پس چرا آمدى؟
عرض کرد: شما اصل و عشیره ما بودید، و سرپرستان من همه رفتند، و من شدیداً محتاج شدم نزد شما آمده‌ام تا عطایی به من کنید و لباس و مرکبى ببخشید.
فرمود: پس جوانان مکه چه شدند؟ (اشاره به اینکه آن زن خواننده بود و براى جوانان خوانندگى مى‌کرد).
گفت: بعد از واقعه بدر، هیچکس از من تقاضاى خوانندگى نکرد، (و این نشان مى‌دهد ضربه جنگ بدر تا چه حد در مشرکان مکه سنگین بود).
حضرت "ص" به فرزندان عبدالمطلب دستور داد، لباس و مرکب و خرج راهى به او دادند.

#ناصر_مکارم‌_شیرازی و جمعی از نویسندگان
#تفسیر_نمونه
#دارالکتب_الاسلامیة
ج۲۴، صص ۸و۹
ذیل آیه ۱ سوره ممتحنه

همین مضمون در تفسیر مجمع البیان، الشیخ الطبرسی ، ج۹، ص ۴۴۵.