خطری که همه نهضت‌های ضداستعماری و رهایی‌بخش مردم را در آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین تهدید می‌کند و بسیاری بدان دچار شده‌اند، این است که برای مشاهده ادامه مطلب روی اون  فلش زرد روبرو زیر تاریخ کلیک کنید


عوام، مردم کوچه و بازار و کارخانه و مزرعه، چهره‌های گمنام و خاک‌آلود و بی‌سوادی چون ستارخان و باقرخان و شیخ‌ علی مسیو نانوای تبریزی، با فداکاری‌های پارسایانه و مرگ‌های پاک و قهرمانی‌های بی‌نام و نشان خویش، استعمار و استبداد را می‌کوبند و همین که دشمن رانده شد و دوران جهاد پایان یافت و نوبت اداره کردن و حکومت کردن رسید، مجاهدانی که عمر را در روستا و کارخانه گذرانده و سال‌های خونین را در سنگرها می‌جنگیده‌اند، دیگر به درد نمی‌خورند؛ تفنگ‌ها را می‌گذارند و به دنبال کار خود می‌روند و کسانی که در این سال‌های خون و خطر در کنار [رودخانه‌های] سِن و تایمز، هلند و بلژیک و آمریکا و دیگر کشورهای "متروپل"، غرق لذت و امنیت، دور و بیگانه با جامعه‌شان و نهضت مردمشان زندگی می‌کرده و دکتر و مهندس و متخصص اقتصاد و سیاست و جامعه‌شناسی و برنامه‌ریزی و حقوق و طب شده‌اند، باز می‌گردند و پست‌های حساس رهبری را اشغال می‌کنند و خون‌بهای شهیدان را میز و اتومبیل و حقوق‌های کلان و امتیازات بسیار  می‌سازند و  می‌بلعند و ...

 

#علی_شریعتی

#بازگشت_به_خویشتن

مجموعه آثار

جلد ۴، صفحه ۶۶.